R&D’s omfattende viden om udvikling og konstruktion af testudstyr har dannet grundlag for intensivt forprojekt og efterfølgende udvikling af nyt testudstyr til CeQur.

Del artikel

CeQur er startet af virksomheden Danfoss. De udvikler og producerer en simpel medikamentpumpe til insulin, der let kan integreres i hverdagen for type-2 diabetes patienter. CeQur og R&D har arbejdet sammen på en mere udviklet og brugervenlig testløsning til medikamentpumper.

Vi har haft et meget langt udviklingsforløb sammen med R&D, hvor de har budt ind med mange kompetente forslag og nye idéer.

Erik Frisenvad
Senior Specialist, CeQur

Kompetent samarbejdspartner

Udviklingssamarbejdet mellem CeQur og R&D startede op tilbage i 2014. ”Her blev vi anbefalet til samarbejdet af AVK International, som efterfølgende skal producere en nøglekomponent til insulinpumpen for CeQur,” siger Business Manager - Production Equipment Thomas Andersen fra R&D. ”Vi har tidligere arbejdet sammen med AVK International, og de kender vores kompetencer inden for gennemførelse af forprojekt, fastlæggelse af kravsspecifikation og udvikling af testudstyr – områder som netop var relevante i denne opgave.”

”Et af formålene med forprojektet var at få valgt den rette teknologi til testudstyret. Her stod valget mellem to systemer,” fortæller Senior Specialist Erik Frisenvad fra CeQur. ”Vi har haft et meget langt udviklingsforløb sammen med R&D, hvor de har budt ind med mange kompetente forslag og nye idéer. Jeg må i den sammenhæng rose dem for at have arbejdet med stor tålmodighed, da vi har haft brug for at vende tingene adskillige gang.”

Forbedring af teknologi og viden

CeQur står i dag med en mere gennemtænkt og brugervenlig testløsning, hvilket Erik Frisenvad i høj grad vil kreditere R&D og den værdifulde udviklingsproces, de to parter har haft sammen. ”Vores ekspertise ligger inden for udvikling af insulinpumper, mens R&D har ekspertisen inden for udvikling af testudstyr. De to kompetenceområder er her gået op i en højere enhed, og det nye testudstyr rummer både mere teknologi og viden end det tidligere. Vi forventer, det bliver meget værdifuldt i vores videre udviklingsarbejde.”
Hos R&D har man mange gode erfaringer i arbejdet med forprojekter. ”Her drager vi også stor nytte af R&D’s brede kompetencepallette og muligheden for intern brainstorm,” siger Thomas Andersen. ”Vi præsenterer ofte kunden for håndskitser eller 3D tegninger, som kan danne grundlag for det videre udviklingsarbejde, og det sker ofte, at nye idéer opstår, når vi inddrager kunden i udviklingsforløbet.”

Prototype og funktionstest

CeQur har gennem hele udviklingsforløbet oplevet, at projekt var i trygge hænder hos R&D. ”Vi har haft et rigtigt godt samarbejde med Kristian Rand som projektleder og konstruktør,” siger Erik Frisenvad. ”Det har været godt at vide, at projektet havde topprioritet hos en kompetent leverandør. Vi har gennem ugentlige samtaler med Kristian haft en god føling med udviklingen i projektet og fået løst forskellige uklarheder.”

Senest har R&D præsenteret CeQur for prototypen på den del af det nye testudstyr, som R&D har arbejdet med. Når prototypen er godkendt, sendes den til CeQur i Sønderborg, som installerer software og kører funktionstest. Herefter er den klar til indgå som en del af den fulde testløsning. Hele systemet gennemgår efterfølgende en endelig afprøvning og er efter eventuelle justeringer klar produktion.