Denne uge har R&D færdiggjort installationen af den første Rain Erosion Tester udviklet til at teste luftfarts coating.

Del artikel

R&D installerede den første Aerospace Rain Erosion Tester for en coating virksomhed. Baseret på et 3-bladet helikopterprincip, er testprøverne formet som forkanterne af en vinge. Denne testopsætning simulerer og sikrer forhold, der ligner barsk vejr og regn i det virkelige liv, på en accelereret måde med en meget høj gentagelsesnøjagtighed.

"Med Aerospace Rain Erosion Tester fra R&D, er det muligt at lave unikke og hurtigere test af erosion på forkanten af vinger. Ved at have en Rain Erosion Tester i eget regi, kan virksomheden udføre mere præcise og hyppige test af coatings - reducere omkostninger og time-to-market," forklarer Rasmus Refshauge, Key Account Manager hos R&D.

R&D har installeret en Rain Erosion Tester hos fem forskellige coating virksomheder, der leverer coating til vind-og luftfartsindustrien.

Fuld DNV-GL og overholdelse af specifikationer

For at simulere et flys hastighed sammenlignet med en vindmølle, er prøveemnets maksimale spidshastighed blevet forhøjet fra 173 m/s til 224 m/s. Testsystemet har et dokumenteret repeterbarhedsniveau og overholder SAE AMS-C-83231A Aerospace Material Specification for Coatings. Dette testsystem har et dokumenteret niveau af repeterbarhed og opfylder DNV GL's anbefalede praksis (DNVGL-RP-0171) til test af erosionsbeskyttelsessystemer for rotorbladet.