Der er typisk over 6.000 bolte i en vindmølle. Det er nødvendigt at servicere de større, kritiske bolte med jævne mellemrum – dette servicearbejde tager tid og er derfor dyrt, og ofte varierer resultatet afhængigt af den konkrete inspektionsmetode.

Del artikel

I forbindelse med monteringen udføres alle boltsamlinger i en vindmølle, så de passer til samlingernes belastning, men det er herefter nødvendigt at udføre regelmæssige serviceinspektioner af spændingen. Dette skyldes, at en bolt kan miste spænding over tid på grund af de kræfter og vibrationer, den er udsat for – en situation, der i værste tilfælde kan medføre, at hele vindmøllen svigter.

Tilspændingsmoment, spænding og aktuelle værktøjer

Denne regelmæssige kontrol af boltene udføres i henhold til producentens serviceplan, så det er muligt at sikre en sikker og optimal drift. Dette arbejde udføres normalt ved hjælp af momentnøgler eller skruenøgler, men der er for nylig blevet udviklet nye metoder, som gør brug af ultralyd, belastningssensorer eller mekaniske indikatorer.

“Man skal tage højde for en lang række faktorer, når man skal vælge det rette værktøj til denne vigtige opgave”, udtaler Flemming Selmer Nielsen, der er seniorspecialist ved den danske ingeniørvirksomhed R&D Test Systems.

“Dem, der udfører dette servicearbejde, gør klogt i at vælge en løsning, der både er hurtig og nem i forhold til betjeningen samt udgør en pålidelig løsning på langt sigt og har den rette pris. Mange af disse overvågende servicesystemer forudsætter, at boltene forberedes på en bestemt måde, hvilket medfører et højere omkostningsniveau og logistiske udfordringer”, tilføjer han.

Boltspændingsværktøjer anvender i stigende grad ultralyd

R&D Test Systems, der er en ingeniørvirksomhed med hovedsæde i Danmark, som leverer testsystemer og rådgivningsløsninger til vindenergibranchen, har udviklet det såkaldte Bolt-Check-system, der er et måleværktøj til at måle boltes spænding. Dette måleværktøj forener brugervenlighed, præcision, pålidelighed og prisvenlighed. Bolt-Check er udviklet til at blive anvendt på standardbolte, hvilket giver vindmølleproducenterne og serviceringsudbyderne en række fordele, som normalt kun ville være mulige til langt højere priser.

Boltspændingsværktøjer anvender i stigende grad elektroniske registreringsmetoder – fx ultralyd. Betjeningsprincippet er baseret på lydbølger, som måler længden på boltene, der bliver længere under spænding. Det er på denne måde muligt at beregne spændingen. Derimod gør mekaniske metoder til måling af boltes spænding typisk brug af en kaliber, der måler længdeændringen mekanisk. En måde at måle en bolts spænding, mens den er i brug, er ved at anvende specialdesignede bolte med integrerede spændingsindikatorer. Disse bolte vil vise et spændingstab, men problemet er, at de kræver en stor indledende investering.

 

Op til 50 gange færre omkostninger pr. bolt

“Bolt-Check Advanced” er et værktøj, der er udviklet af R&D Test Systems til at måle monterede boltes spænding, hvilket giver en omkostningseffektiv løsning, der nemt vurderer den aktuelle spændingsstyrke for en bolt.

“Dette Bolt-Check-system kan implementeres for 3-4 euro pr. bolt, hvilket er en omkostningsmæssig fordel for vindmølleproducenter, da alternative systemer, der anvender specialfremstillede bolte, kan øge omkostningsniveauet med 10 til 50 gange pr. bolt – eller mere – alt efter boltens størrelse”, tilføjer Flemming Selmer.

Værktøjet forudsætter ikke, at man løsner og herefter igen spænder tusindvis af bolte for at måle belastningen af samlingerne. I stedet er værktøjets patenterede metode en kombination af en ultralydsbaseret længdemåling i kombination med en mekanisk måling. Dette udføres ved hjælp af et specialværktøj med en mikromåler og en ultralydssensor, der kan anvendes til at kontrollere alle typer standardbolte.

 

Præcis kontrol af hundredvis af bolte i løbet af få timer

Med R&D Test Systems' patenterede metode, der består af både mekaniske og ultralydsbaserede måleparametre samt konformitet, for så vidt angår de enkelte bolttypers egenskaber, er det med Bolt-Check muligt at opnå en præcision på ca. 10 %. Der er også en stor tidsmæssig fordel, da systemet gør det muligt at kontrollere hundredvis af bolte i løbet af et par timer.

“Vi tilbyder en løsning, der er meget præcis, til en særdeles konkurrencedygtig pris og endnu vigtigere; man sparer masser af tid”, udtaler Flemming Selmer.

“Traditionelle værktøjer er tunge og potentielt farlige, da de betjenes med et højt hydraulisk tryk. Bolt-Check er en løsning, der er nem at bruge og er håndholdt, og derfor udgør løsningen en betydelig forbedring af sundheden, sikkerheden og miljøet,” slutter Flemming Selmer.

Id-sporingsmærkninger på standardbolte

Bolt-Check-systemet leveres med unikke id-mærkninger, der er nemme at relatere til boltene enten ved montering eller i forbindelse med det første serviceeftersyn. En mærkning af boltene garanterer sporbarheden og en detaljeret dokumentationssporbarhed. Dette understøtter en diagnose, før et svigt indtræffer, samt at de indsamlede data, der er lagret online, indeholder information om hver enkelt bolts position samt information om boltens service- og vedligeholdelsesplan.

Det prisvindende Bolt-Check-system har opnået DNV's produktcertifikat, der gør det muligt at anvende Bolt-Check-løsningen til service- og vedligeholdelsesinspektioner som et alternativ til moment- og fastspændingsværktøjer. Certifikatet er en uafhængig verificering af, at Bolt-Check opfylder de strenge standarder inden for værktøjer og tjenesteydelser til vindmøller. Alle certificeringstjenester af DNV-typen er akkrediteret af det tyske akkrediteringsorgan DAkkS.

R&D Test Systems tilbyder Bolt-Check-løsninger til både nye bolte samt til bolte, der allerede er i brug. “Bolt-Check Standard”-værktøjet anvendes ved montering af nye bolte, og “Bolt-Check Advanced”-værktøjet måler boltenes spænding i forbindelse med bolte, der allerede er monteret.

Vi tilbyder en løsning, der er meget præcis, til en særdeles konkurrencedygtig pris og endnu vigtigere; man sparer masser af tid

Flemming Selmer Nielsen
Senior Specialist hos R&D Test Systems

Hvordan kan vi hjælpe?

Kontaktperson
Jens Vestergaard Larsen
Key Account Manager, Bolt-Check
Send en besked til os