Test af 25 års vindlast på en otte MW havvindmølle kræver et betydeligt energiforbrug. R&D og AAU samarbejder nu om udvikling af en mere naturtro og energibesparende testmetode, som i sidste ende kan give forbrugerne billigere strøm fra vindmøller.

Del artikel

Samarbejdet mellem R&D og forskerne på Aalborg Universitet (AAU) løber i tre år. Projektet er støttet af EUDP (Energiteknologisk udvikling og demonstration), der er Energistyrelsens tiltag for i fremtiden at kunne gøre Danmark uafhængig af fossile brændstoffer.
R&D har i alt otte medarbejdere tilknyttet projektet. Aalborg Universitet stiller med fire. Over de tre år vil de to samarbejdspartnere tilsammen levere 10 års arbejde på projektet. Det samlede budget er på omkring 12 millioner.

Set fra universitetets side er projektet meget interessant. Projektet komplementerer den intensive forskning, der i øvrigt finder sted på Institut for Energiteknik relateret til vindmølleindustrien.

Torben O. Andersen
Ph.D. og professor, Institut for Energiteknik på Aalborg Universitet

Mindre energiforbrug

Jes G. Andersen er civilingeniør hos R&D A/S i Aarhus og projektleder på udviklingsprojektet. R&D har i en årrække været blandt verdens førende til at udvikle testsystemer til vindmøller. R&D samarbejder i dette projekt med internationalt førende kapaciteter indenfor området fra Aalborg Universitet på Institut for Energiteknik for at udvikle en lastenhed til et nyt testsystem til vindenergi.”Målet er kort fortalt at udvikle et testsystem, der tester så realistisk så muligt, holder testtiden nede på et halvt år eller mindre og samtidig forbruger mindre energi end testsystemerne gør i dag,” forklarer Jes G. Andersen.

 

Jes har en baggrund fra Vestas og har mangeårig erfaring med forskningsprojekter og samarbejde med tekniske universiteter.

Prisen på strøm fra vindmøller er den altafgørende faktor for den fortsatte udbredelse af vindenergi. Særligt offshore vindenergi er udfordret af meget høje installations- og etableringsomkostninger til blandt andet fundamenter. Men også prisen på møllen og især prisen på service og vedligehold i hele møllens levetid har stor betydning for prisen på strømmen. I den sammenhæng har det også stor betydning, at testen af vindmøllerne kan ske til en reduceret pris og samtidig være så pålidelig og naturtro som muligt.

 

Mere naturtro test

I dag er de fleste levetidstest af vindenergi baseret på at udsætte delsystemer eller enkeltsystemer i møllen for simplificerede cykliske belastningsformer. Projektets hovedformål er, at ændre den belastningsform, som møllen testes med, til at blive mere naturtro.  Forskerne fra AAU og medarbejderne fra R&D vil i samarbejdet udvikle en lastgenereringsenhed, der er i stand til at gengive eksakt de belastninger, som møllen rent faktisk oplever i virkeligheden - en slags mekanisk vindtunnel til vindmølletest. Ved at påføre de reelle naturtro belastninger allerede i testforløbene, er tesen, at det bliver nemmere og billigere at opdage og fjerne de typiske fejlscenarier, før produktet lanceres.

”I dag er der tendens til, at testbelastninger har en så simpel form, at de fremprovokerer fejl, som måske ikke opstår i virkeligheden. Man finder simpelthen ikke de rigtige fejl. Jo mere realistisk testbelastningsmønsteret er, jo større er muligheden for, at man finder de fejl og fejlkilder, som senere kan blive problematiske og stærkt fordyrende,” siger Jes G. Andersen.

Højere pålidelighed og lavere pris

Forskerene fra Aalborg Universitet og medarbejderne fra R&D forventer at udbyttet af samarbejdet vil gavne møllernes pålidelighed, prisen og i sidste ende give kunden en lavere pris på vindmøllestrøm. ”Set fra universitetets side er projektet meget interessant. Projektet komplementerer den intensive forskning, der i øvrigt finder sted på Institut for Energiteknik relateret til vindmølleindustrien. Derudover ligger de kompetencer, der kræves for at udvikle testsystemet, inden for de forskningsmæssige indsatsområder i ”Sektionen for Hydrauliske og Mekatroniske systemer,” siger professor Ph.d. Torben O. Andersen fra Institut for Energiteknik på Aalborg Universitet.

”Et projektsamarbejde af den her karakter giver en enorm frihed til at forske og udvikle. Vi kan trække på vores betydelige knowhow fra R&Ds forretningsområde for testsystemer og samtidig have den fornødne tid til fordybelse, og deltagerne fra AAU kan udnytte deres forskningsmæssige erfaringer. Når vi forener vores kompetencer skaber det en meget stærk synergi,” fastslår Jes G. Andersen.

Den første skala model til verifikation af konceptet forventes at stå klar i Aalborg i sommeren 2015.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Kontaktpersoner
Nicolas Gjerlev Andersen
Project Director
Peter Ulrikkeholm
General Manager / CEO
Send en besked til os