R&D's afdeling for Test Systems og Service & Installation har været ansvarlige for den mekaniske opgradering af Vestas’ testbænk til vindmøllegearkasser.

Del artikel

I 2011 designede og leverede R&D's afdelinger for Test Systems og Service & Installation en testbænk til vindmøllegearkasser til Vestas. Grundet den avancerede teknologi på området har vindmøller udviklet sig meget siden da. I den forbindelse havde Vestas brug for en opgradering af testbænken for at sikre den rette test af gearkassen under forskellige lastforhold.

”Test Systems og Service & Installation udviklede og leverede den oprindelige testbænk. Defor var det naturligt for os at involvere dem i opgraderingen af testbænken. Grundet deres viden om og forståelse af systemet har de været i stand til at give os det mest fordelagtige resultat på den mest effektive måde,” siger Flemming Christensen, Specialist i Vestas.

Opgradering af testbænken blev indledt med en forundersøgelse for at sikre, at specifikationen var i overensstemmelse med de nye krav og for at sikre, at opgraderingen ikke medførte overbelastning af de eksisterende komponenter. For at undgå unødvendig nedetid af testbænken, havde de en stram tidsplan.

Virksomhedens størrelse har en betydning

Efter engineering-delen blev projektet overlevereret til Service & Installation. Afdeling var ansvarlige for koordinering af igangværende aktiviteter samt ledelse af teamet, som bestod af folk fra både Vestas og R&D.

"Vi havde en meget stram tidsplan, hvilket satte krav til eksekveringen af installationsdelen. I den forbindelse havde vores størrelse en enorm betydning; vi er store nok til at rumme de nødvendige ressourcer, men små nok til at vores arbejde ikke går i stå på grund af bureaukratiske processer", udtaler Jacob Olsen, Business Unit Director for R&D Service & Installation.

Størrelsen på virksomheden er vigtig

Efter ingeniørdelen af processen blev projektet overdraget til R&D Service & Installation. Afdelingen var ansvarlig for at koordinere de igangværende aktiviteter og for at lede holdet, der bestod af både R&D og Vestas.

”Vi havde en stram tidsplan, der krævede en effektiv udførsel af installationsarbejdet på sitet. I denne sammenhæng var vores firmas størrelse en stor fordel. Vores størrelse betyder, at vi er store nok til at have de resourcer, der er nødvendige for at gennemføre projektet men små nok til, at arbejdet ikke hænger fast i bureaukratiske processer,” siger Jacob Olsen, Business Unit Director i R&D Service & Installation.

Grundet deres viden om og forståelse af systemet har de været i stand til at give os det mestfordelagtige resultat på den mest effektive måde.

Flemming Christensen
Specialist i Vestas

In-house kompetencer øger informationsstrømmen

Projektet har været et godt eksempel på, hvorfor det er gavnligt at samarbejde med en virksomhed, der har den nødvendige systemindsigt både med hensyn til viden og resourcer.

”Informationsstrømmen er afgørende for udfaldet af ethvert projekt, da den kan forhindre forsinkelser, misforståelser osv. Grundet vores stramme tidsplan spillede informationsstrømmen mellem os og R&D en væsentlig rolle i gennemførelsen af projektet,” siger Flemming Christensen og fortsætter;

"I den forbindelse har det været en betydelig fordel, at R&D har været ansvarlig for hele opgraderingen af testbænken fra udvikling og montering til installation og ibrugtagning. Den tætte sammenhæng mellem R&Ds ingeniører og deres montageteam har gjort processen mere effektiv."