Sikre en mere pålidelig drift

Bolte er en essentiel del af de fleste maskiner eller kontruktioner inden for mange områder, som vindmøller, broer, kraftværker, mineudstyr, store vejskilte og lignende. Da bolte er afgørende for konstruktionens helhed og funktionalitet, bliver flere og flere opmærksomme på vigtigheden af, at centrale boltforbindeelser af samlinger er spændt korrekt.

En af de mest udfordrende dele af tilspændingsprocessen, er sammenhængen mellem det anvendte moment og den spænding, der opstår ved opstramningen af boltene. Denne spænding resulterer i en modsatrettet fastspændingskraft, der holder de to sektioner af samlingen sammen. Hvis fastspændingskraften er for lav, kan der forekomme adskillelse og bolttræthed. På den anden side, kan overdreven udvidning forårsage skader i strukturelle komponenter i samlingen, fx overdreven fordrejning eller brud.

Fejl eller slitage kan forårsage skader eller nedbrud, hvilket kan resultere i store økonomiske omkostninger, så det er essentielt at opnå den korrekte bolt prætention for at sikre pålideligheden i en boltsamling. Problemer som bolttræthed og vibrationslempelse kan normalt forebygges ved, at opnå og opretholde den korrekte fastspændingskraft i samlingen.

Forbedre dine boltede forbindelser

Korrekt installation og løbende inspektion af kritiske boltede samlinger er afgørende for aktivernes integritet, men det kan også være meget dyrt. Ved montering af nye bolte eller evaluering af eksisterende bolte i forbindelse med levetid for vindmøller, har ultralydsmåling vist sig at være en meget præcis og omkostningseffektiv løsning.

 

Effektiv spænding af bolte

Med Bolt-Check kan du beregne den korrekte fastspændingskraft, hvilket sikrer moment- og spændingsstramning. Systemet er baseret på ultralydsmåling, som er en meget præcis løsning, da det giver dig mulighed for at spore fastspændingsbelastningen under hele tilspændingsprocessen og bestemme fastspændingsbelastningen - uden at påvirke samlingsstivheden. Da Bolt-Check giver oplysninger om spændingsniveauerne, vil du have bedre kontrol over boltenes spænding.

Lydens hastighed afhænger af den omgivende temperatur. Hvis temperaturen stiger, vil hastigheden af lyden stige, og hvis temperaturen falder, vil hastigheden af lyden falde. Da det stationære mål afhænger af temperaturen, kan variansen påvirke målingens nøjagtighed. Selv mindre temperaturændringer kan føre til forkerte resultater, da måling af en boltet samling kræver nøjagtighed ned til millimetermål. Ultralydsmåleværktøjet bruger et integreret temperaturkompensations netværk til, at tage højde for skiftende temperaturer. Derfor er man ikke afhængig af at måle de boltede samlinger under de samme miljøforhold, hvilket giver dig mulighed for at bruge systemet uafhængig af hvor du er.

Streamline proces

Forskellige boltede samlinger har forskellige tilgængelighedsniveauer.

For eksempel kan en klingesamling være vanskeligere at få adgang til, styre og reparere end en tårnflange samling. Indtil videre har det været svært at måle blinde huller, da man kun har adgang fra den ene side af bolten. I modsætning til andre måleværktøjer, såsom et mikrometer eller en skydelære, kræver ultralydsmåling ikke adgang til begge sider af bolten. Bolt-Check er det eneste værktøj tilgængeligt, som kan evaluere blinde huller.

Som en del af processen er et unikt Bolt-Tag tilføjet til bolten. Mærket giver dig fuld sporbarhed af dine bolte, så du kan finde hver bolt, samt planlægge service og vedligeholdelse. Med planlagt service og vedligeholdelse hjælper Bolt-Check med at reducere omkostninger og driftsstop for dine konstruktioner.

Sådan virker det

Bolt-Check kan bruges ved montering af nye bolte og ved evaluering af eksisterende bolte, som en del af fastsættelsen af levetiden for konstruktioner, fx vindmøller, og ved hjælp af ultralydsmålingsværktøjet kan du måle længden af en boltet samling. Ultralydsenheden måler længden svarende til, hvordan en sonar måler afstand fra et skib til havbunden. Efter en tilspændingsprocedure kan du måle en ændring i længden, som kan beregnes til en fastspændingskraft.

Med Bolt-Check opnår du den rigtige justering af de boltede samlinger effektivt og på en kontrolleret måde. Værktøjet er velegnet til de fleste bolttyper og kræver ingen særlig forbehandling af boltene. Det kan spille en vigtig rolle i maksimering af driftstiden for turbinen og samtidig minimere fejl.

Bolt-Check produkter

Oplev vores produkter og tjenester til måling af boltede samlinger

01

Bolt-Check Standard

Ved hjælp af Bolt-Check Standard, kan du opnå sporbarhed og viden om den nøjagtige fastspændingskraft ved montering af nye bolte. Når du køber eller lejer Bolt-Check standard, har du værktøjet til at sikre en jævn stramning og begrænse menneskelige fejl, når du udfører service.

02

Bolt-Check Advanced

Med Bolt-Check Advanced kan du beregne fastspændingskraften i allerede strammede bolte uden at løsne boltene og undgå en destruktiv test. For at bruge Bolt-Check Advanced skal begge ender være tilgængelige. Efter fastsættelsen af fastspændingskraften i hver bolt, vil dataene blive registreret via vores tagsystem og alle data vil være tilgængelige. Til efterfølgende service kan Bolt-Check Standard bruges som et værktøj til, at følge udviklingen i boltenes fastspændingskraft.

Godkendt metode til måling af boltspænding

Bolt-Check har modtaget et komponentcertifikat fra DNV, hvilket betyder, at Bolt-Check kan ligestilles med moment- og spændingsværktøjer til serviceinspektioner af vindmøller.

Bolt-Check er derfor en godkendt metode, der kan kontrollere, om bolten har den korrekte fastspændingskraft. Dette hjælper med at nedsætte afskrivninger på fastspændingsværktøjer, reparation- og service af værktøjer. Det bidrager også til en mindre tidskrævende drift. Sammenlignet med de traditionelle værktøjer er Bolt-Check fysisk meget mindre og nemmere at håndtere, så tungt og anstrengende arbejde begrænses.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Kontaktperson
Jens Vestergaard Larsen
Key Account Manager, Bolt-Check
Send en besked til os